www.mediawave.hu | www.mediawavefestival.hu | www.romerhaz.eu | www.passportcontrol.eu
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FILMALAP MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány
Keresés

OKTATÁS :: A RÉGIÓBAN

 

 

Média projekt menedzsment
Levelező tagozat, szakirányú továbbképzés
 

Intézmény: Széchenyi István Egyetem, Győr
A szakirányú továbbképzés média projekt menedzsment szakértő végzettséget ad. A 60 kredites, két féléves képzésre bármely főiskolai, egyetemi, alapszakos vagy mesterszakos oklevéllel lehet jelentkezni.
A képzés a média elméleti rendszereit, gazdasági és szervezeti összefüggéseit helyezi a középpontba. A hallgatók a médiához kapcsolódó projektek tervezésének menetét, azok kidolgozásának főbb kereteit, valamint a megvalósítás gazdasági feltételeit ismerhetik meg tanulmányaik során.
A szakon végzett szakemberek képesek lesznek a médiát érintő projektek tervezésére, kidolgozására és megvalósítására.

    
Képzési idő: két félév
Költségtérítés: 180.000 Ft/félév.
Bővebb információ a jelentkezésről és a szakról általában itt olvasható.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunikáció és Médiatudomány

alapképzési szak 

Intézmény: NYME, Savaria Egyetemi Központ, Művészeti-, Nevelés- és Sporttudományi kar


Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

      
• végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
• szakképzettség: kommunikátor (megjelölve a szakirányt)
• választható szakirányok: Szervezeti kommunikáció – PR, Újságírás
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Communication Expert

 
Képzési idő: 6 félév
Bővebb információ a képzésekről és a jelentkezésről itt olvasható.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

Pannon Egyetem Felnőttképzési Intézet
Rövid képzés, grafika szak

 

Intézmény: Pannon Egyetem, Veszprém

  • digitális videózás
  • flash alapjai
  • flash haladó

A képzések során a hallgatók megismerkedhetnek a fenti filmezéssel kapcsolatos technikák alapjaival.

 

 

 

  

   

Képzési idő: 24-30 óra
A képzések díjai:
Pannon Egyetem hallgatói részére: 26.000-38.000 Ft
Külsős hallgatók számára: 38.000-62.000Ft
Bővebb információ a képzésekről és a jelentkezésről itt olvasható.
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Digitális Média-Kommunikáció
Levelező tagozat, szakirányú továbbképzés

Intézmény: NYME Apáczai Csere János Kar, Győr

Olyan általános- és középiskolákban, valamint cégeknél, vállalkozásoknál dolgozó szakemberek képzése, akik a munkahelyük kommunikációjában iskolájuk, cégük reprezentációjában tudják hasznosítani a hagyományos vizuális kultúrára épülő digitális vizuális médiumok használatában szerzett ismereteiket, jártasságaikat és képességeiket.
 
 
A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

A vizuális kommunikáció elmélete, médiaelmélet, médiaesztétika, művészettörténet- műelemzés, színtan, tipográfia, alkalmazott grafikai tervezés, az ábrázolás (geometriai, konvencionális és plasztikai) alapjai, informatikai ismeretek, kiadványszerkesztés, prezentáció, számítógépes grafika (Vektorgrafikus képalkotás), számítógépes grafika (Fotómanipuláció), animáció, kép- és filmkép elemzés, a mozgókép formanyelve, fotó, videó, webdesign.
 
Képzési idő: 4 szemeszter
A képzés díja: 75.000 Ft/félév
Bővebb információ a képzésekről és a jelentkezésről itt olvasható.
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Színész képzés
Szakképesítés megnevezése: Színész II. (segédszínész)
Intézmény: NYME Savaria Egyetem, Felnőttképzési Központ
A képzés során a hallgató elsajátítja a dráma- és színháztörténet, a dramaturgia és műelemzés, a művelődéstörténet, a jelmez- és viselettörténet, valamint az esztétika szükséges ismereteit. A szakmai gyakorlatba beletartozik: színészgyakorlat–színészmesterség, beszédtechnika, művészi beszéd, hangképzés, ének, színpadi mozgás, tánc, valamint konkrét színházi gyakorlat.

Bővebb információ a képzésekről és a jelentkezésről itt olvasható.

 


|
Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése: